Datum laatste wijziging privacy statement: donderdag 26 september 2019

Marjolein interieuradvies & styling
Gersteveld 7
3931 WB Woudenberg
info [at] marjoleininterieur .nl

KvK-nummer: 59721634

Marjolein interieuradvies & styling vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens en privacy te beschermen. In dit privacy statement leest u welke gegevens we verzamelen en hoe deze gegevens bewaard en gebruikt worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op www.marjoleininterieur.nl (de website) en de diensten die wij aanbieden.

Persoonsgegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee iemand als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende manieren binnen krijgen. Bijvoorbeeld wanneer uw onze website bezoekt, een formulier op de website in vult of als u contact met ons opneemt.

Uw gegevens zijn nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u er voor kiest om uw gegevens niet (meer) te delen kunnen wij u niet altijd van dienst zijn omdat er dan geen goede overeenkomst opgesteld kan worden.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info [at] marjoleininterieur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Om als minderjarige klant van ons te worden is schriftelijke toestemming nodig van ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw woonadres

Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij onze diensten goed voor u kunnen uitvoeren. Ook worden deze gebruikt voor administratieve doeleinden (facturatie).

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder in deze privacy statement omschreven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u klant bij ons bent, omdat we zonder die gegevens onze diensten niet kunnen leveren. Als u geen klant meer bij ons bent zullen uw gegevens bewaard zolang dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Als dat niet (meer) nodig is worden uw gegevens verwijderd.

Beveiliging

We doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben er niet bij. Wij doen dit met behulp van de volgende maatregelen:

 • Persoonsgegevens die u via onze website naar ons stuurt worden via een beveiligde, versleutelde verbinding verzonden.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens die u met ons deelt worden niet met derden gedeeld.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens ook nooit naar andere landen of aan andere partijen sturen, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marjolein interieuradvies & styling neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de website naar uw browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer waarmee een website het apparaat later weer herkend.

De website www.marjoleininterieur.nl gebruikt géén cookies.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer we wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen voegen we bovenaan een nieuwe datum toe. Daarom raden we u aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens. Wij zijn verplicht om daarop in te gaan.
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van uw gegevens. In het geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Bijvoorbeeld om deze zelf door te geven aan een andere partij.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens van u meer verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Zoals hierboven vermeld heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info [at] marjoleininterieur .nl.

Wilt u een klacht in dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens helemaal bovenaan deze pagina.